Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 6.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Svätá omša bude slúžená v tento deň o 6:40 h (rorátna), o 10:00 h a o 18:00 h. Z príležitosti slávnosti o 9:45 h (pred svätou omšou, ktorá začne o 10:00 h) budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie a pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

3. V pondelok 7. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

4. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

5. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

6. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

7. Zapisujeme už úmysly sv. omší na rok 2021.

8. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

10. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00

11. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Z príležitosti slávnosti po svätej omši sa pomodlime Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Srdečne pozývame.

12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

13. V utorok 8. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2021.

14. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 

Úmysly sv. omši

6.12.2020

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

na poďakovanie a Božiu pomoc pre Katarínu, Ivana a Ondreja

Sv. Jozef

8:00 h

za uzdravenie

Božského Srdca

8:30 h

za † Estiku a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Petra, Jozefa a Veroniku

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov z oboch strán

7.12.2020

PONDELOK

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

za † Ambróza

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † rodinu Čechovičovú a rodinu Peciarovú

8.12.2020

UTOROK

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

6:40 h

za farníkov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána a Teréziu a ich † deti

Božského Srdca

18:00 h

za † Miroslava, Ladislava a Jaroslava

9.12.2020

STREDA

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

Božského Srdca

6:40 h

K Duchu Svätému za zdravie, Božie požehnanie pre Veroniku

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Teréziu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Rastislava a Stanislava

10.12.2020

ŠTVRTOK

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Božského Srdca

6:40 h

za † Valenta, Annu a Jozefa

Sv. Jozef

9:00 h

za † Teréziu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava a Petra

11.12.2020

PIATOK

2. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za † Jozefa, Paulínu a Emila

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Evu a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † Máriu, Ireneja, Alfonziu a rodičov a  za † Juliána

Božského Srdca

18:00 h

za † Šinkovú Lenku

12.12.2020

SOBOTA

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Božského Srdca

7:00 h

za † z Ružencového bratstva

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

za † Františku a rodičov

13.12.2020

NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Júliu, ich rodičov z oboch strán a za † Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Jozefa, súrodencov a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † pátra Stanislava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Lujzu

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † súrodencov z oboch strán


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia