Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 28.02.2021

1. Pobožnosti krížovej cesty budeme vysielať z pavlínskeho kostola sv. Jozefa v piatok o 9:00 h a z Kostola Božského Srdca v piatok o 17:30 h a v nedeľu 18:00 h.

2. V pondelok 8. marca o 19:00 h plánujeme on-line stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Podrobnosti budú v oznamoch na budúcu nedeľu.

 

Farske oznamy 21.02.2021

1. Pobožnosti krížovej cesty budeme vysielať z pavlínskeho kostola sv. Jozefa v piatok o 9:00 h, a z Kostola Božského Srdca v piatok o 17:30 h a v nedeľu 18:00 h.

 

Farske oznamy 14.02.2021

1. Na popolcovú stredu je v celej Cirkvi deň pokánia. Je prikázaný pôst zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Zdržiavať' sa mäsitých pokrmov zaväzuje katolíkov od 14. roku života do smrti. Hladový pôst je povinný od 18 do 60 rokov. Kedže nie je možné osobne prísť do kostola, pozývame na priame prenosy z pavlínského kostola sv. Jozefa o 9:00 h a z Kostola Božského Srdca o 18:00 h.
 
2. Pobožnosti krížovej cesty budeme vysielať z pavlínskeho kostola sv. Jozefa v piatok o 9:00 h, a z Kostola Božského Srdca v piatok o 17:30 h a v nedeľu 18:00 h.

 

Farske oznamy 17.01.2021

1. Od pondelka 18. januára do pondelka 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

 

Farske oznamy 7.01.2021

Do 24. januára 2021

sú pozastavené verejné bohoslužby.


1. S bolesťou Vám oznamujeme, že oba kostoly: Božského Srdca na Tulipáne a pavlínsky kostol svätého Jozefa NEBUDÚ OTVORENÉ ani na súkromnú modlitbu.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 
3. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu s kňazom nevyhnutný počet šesť osôb, bez striedania sa na jednotlivých svätých omšiach.
 
4. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE LEN S NEVYHNUTNOU ASISTENCIOU.
 
5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu osôb.
 
6. KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU a sviatky 7:00 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h
 
7. Oltárna sviatosť bude vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:30 h do 17:55 h, ALE LEN PRIAMY PRENOS Z KOSTOLA.
 
8. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:30 h a o 16:00 h v kostole Božského Srdca JE ZRUŠENÁ.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos svätých omší z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude v NEDEĽU, sviatky a pracovné dni o 9:00 h
 
10. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa JE ZRUŠENÁ.
 
11. V pavlínskom kostole sv. Jozefa Oltárna sviatosť nebude vyložená, až do zrušenia.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia