Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 6.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Svätá omša bude slúžená v tento deň o 6:40 h (rorátna), o 10:00 h a o 18:00 h. Z príležitosti slávnosti o 9:45 h (pred svätou omšou, ktorá začne o 10:00 h) budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie a pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

3. V pondelok 7. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

4. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

5. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

6. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

7. Zapisujeme už úmysly sv. omší na rok 2021.

8. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

10. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00

11. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Z príležitosti slávnosti po svätej omši sa pomodlime Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Srdečne pozývame.

12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

13. V utorok 8. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2021.

14. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 

Farske oznamy 29.11.2020

1. Dnes (v nedeľu 29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše je posviacka adventných vencov.
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

3. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

4. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

5. Roráty začínajú zajtra (v pondelok 30. novembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h ráno.

6. Dnes (v nedeľu 29. novembra) bude zbierka na charitu.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

8. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

10. Dnes (v nedeľu 29. novembra) bude zbierka na charitu.

 

Farske oznamy 22.11.2020

1. Dnes (v nedeľu 22. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia doterajšie opatrenia:
(- pri vstupe si dezinfikujeme si ruky,
-         používame rúško,
-         zachovávame bezpečnú vzdialenosť,
-         nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
-         nepodávame si ruky na znak pokoja,
-         prijímanie na ruku má prednosť,
-         prijímanie do úst ostáva výnimkou a podávame ho na záver (po každé s dezinfekciou rúk).
-         sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),
-         miesta v kostole sú označené bielym papierikom).

3. Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

4. Vo štvrtok 26. novembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

5. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

6. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

7. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
V tom čase budeme vysluhovať sviatosť zmierenia a budeme udeľovať sväté prijímanie.

8. V stredu 25. novembra po večernej svätej omši sa uskutoční krátke stretnutie Ružencového bratstva.

9. Budúca nedeľa (29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

10. Na budúcu nedeľu (29. novembra) bude zbierka na charitu.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

12. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.
V tom čase budeme vysluhovať sviatosť zmierenia a budeme udeľovať sväté prijímanie.

14. Budúca nedeľa (29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

15. Na budúcu nedeľu (29. novembra) bude zbierka na charitu.

 

Farske oznamy 15.11.2020

1. Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia tieto opatrenia:
-         pri vstupe si dezinfikujeme si ruky,
-         používame rúško,
-         zachovávame bezpečnú vzdialenosť,
-         nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
-         nepodávame si ruky na znak pokoja,
-         prijímanie na ruku má prednosť,
-         prijímanie do úst ostáva výnimkou a podávame ho na záver (po každé s dezinfekciou rúk).
-         sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),
-         miesta v kostole sú označené bielym papierikom.

2. Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

3. Pokračuje novéna k Trnavskej Panne Márii v Bazilike sv. Mikuláša. Všetky sväté omše budú vysielane v TV Lux a rádio Lumen. Podrobný program je na internetovej stránke a na nástenke.

5. V období deviatnika svätá omša vo farskom kostole bude v pracovné dni len ráno o 7:00 h.

4. Od pondelka 16. novembra priamy prenos svätých omší v pracovné dni nebude.
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

7. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

8. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu 15. novembra od 16:30 h (po svätej omši) do 18:00 h.
- v nedeľu 22. novembra po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- v piatok od 16:30 h do 17:55 h.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

10. V nedeľu bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

11. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

 

Farske oznamy 8.11.2020

1. Pre farský kostol Božského Srdca a pre pavlínsky kostol sv. Jozefa platia oznamy z 2. novembra 2020, preto ich nebudeme opakovať, okrem niektorých:
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
2.         Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h

3. Priamy prenos modlitby Posvätného ruženca:
-                     V nedeľu 18.05 h
-                     V pracovné dni 17:35 h
4.         Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- V nedeľu od 16:30 h (po svätej omši) do 18:00 h.
- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.
- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.

5. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

6. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude od pondelka do nedele o 9:00 h.
7.         V nedeľu bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.
Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.
8.         V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.
9.         Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h do 10:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

10. Program vysielania na nedeľu 8. novembra:
6.40 h – Ranné chvály
7.00 h – Priamy prenos sv. omše z kostola Božského Srdca Ježišovho
8.30 h – Posvätný ruženec (záznam)
9.00 h – Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa
10.00 h -  Priamy prenos sv. omše z kostola Božského Srdca Ježišovho
11.00 h – Program „Katechéza (nie len) pre deti“
15.00 h – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu (záznam)
16.00 h – Program „Katechéza o svätých“
17.40 h – Vešpery
18.00 h – Požehnanie Oltárnou Sviatosťou
18.05 h – Priamy prenos modlitby Posvätného ruženca z kostola Božského
Srdca Ježišovho
18.30 h – Priamy prenos sv. omše z kostola Božského Srdca Ježišovho
19.20 h – Modlitba na ukončenie dňa
11. V piatok 13. novembra začína novéna k Trnavskej Panne Márii v Bazilike sv. Mikuláša. Všetky sväté omše budú vysielane v TV Lux a rádio Lumen. Podrobný program je na internetovej stránke a na nástenke.

12. V období deviatnika, to je: od piatku 13. novembra do soboty 21. novembra z farského kostola budeme vysielať bohoslužby v pracovné dni len ráno o 7:00 h. Z kostola svätého Jozefa vysielanie ostáva o 9:00 h.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia