Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

17.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ferdinanda a Júliu a  za † dcéru Emíliu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jozefa, Annu a zomrelých z rodiny

Božského Srdca

18:30 h

za Božie milosti pre rodinu

18.01.2021

PONDELOK

2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie Stanislavy

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána, Mariána a Ľudmilu

19.01.2021

UTOROK

2. týždňa v Cezročnom období (sv. Makária Veľkého,  ľubov. spom.)

Sv. Jozef

9:00 h

za Štefana – ďakovná svätá omša za 75 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za ochranu a dobrodenia a prosba o Božie požehnanie

20.01.2021

STREDA

Blahoslaveného Euzébia z Ostrihomu, kňaza a zakladateľa Rádu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † Petru

Božského Srdca

18:00 h

za žijúcich dobrodincov

21.01.2021

ŠTVRTOK

sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za rodinu Kuvových

22.01.2021

PIATOK

2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Andreja a rodičov

Sv. Jozef

16:00 h

za † Janku

Božského Srdca

18:00 h

za poďakovanie pre dcéru Máriu a zaťa Maroša a za požehnanie bábätka

23.01.2021

SOBOTA

– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Veroniku – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov: Jozefa, Valériu a sestry: Evu a Moniku

24.01.2021

NEDEĽA

TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za Elenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Annu

Božského Srdca

18:30 h

a dar živej viery, nádeje a lásky pre rodinu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia