Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 9.05.2021

1. Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

2. Sväté omše z kostola Božského Srdca budeme vysielať (na YOU TUBE pavlíni.sk) len v nedeľu o 7:00 h, o 11.15 h so zameraním na deti a o 18:30 h. Na svätú omšu pozývame aj do farského dvora.

3. V pracovné dni sväté omše vysielané nebudú.

4. V kostole Božského Srdca je slúžená v pracovné dni (od pondelka do soboty) dodatočná, recitovaná svätá omša o 15:00 h. (Sobotňajší úmysel zo 7:00 h ráno bude slúžený o 15:00 h). Táto dodatočná svätá omša je plánovaná do soboty 15. mája.

5. V sobotu ráno svätá omša o 7:00 h zatiaľ nebude.

6. Dodatočné sväté omše z kostola Božského Srdca sú slúžené v nedeľu o 8:30 h a o 16:00 h (recitovaná).

7. KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN je otvorený ako obvykle (od pondelka do soboty od 14:30 h do 19:00 h. Počas adorácie od 15:30 do 17:55 h je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu).

8. KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN bude otvorený ako obvykle (v nedeľu od 15:30 h do 19:30 h. Počas adorácie od 16:30 do 18:00 h je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu).

9. Modlitba posvätného ruženca v pracovné dni vo farskom kostole začína  o 17:15 h.

10. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Dodatočná svätá omša v tento deň bude o 7:00 h (ráno) a o 10:00 h. V tento deň sväté omše vysielané nebudú.

11. Pannu Máriu Fatimskú si uctíme vo štvrtok 13. mája modlitbou posvätného ruženca a májovou pobožnosťou. Sprievod bude len v kostole (prípadne vo farskom dvore).

12. Májové pobožnosti začíname v pracovné dni o 18:00 h a v nedeľu 10 min pred večernou svätou omšou. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do tejto pobožnosti prečítaním mariánskej básne (hymnu z Breviára), a tak obnoviť svoj vzťah k Panne Márii, prosíme aby si vyzdvihli text v sakristii.

13. Prosíme o zachovávanie VŠETKÝCH DOTERAJŠÍCH OPATRENÍ.

14. Na budúcu nedeľu 16. mája je zbierka na Katolícke masmédia.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

15. V pracovné dni sväté omše vysielané nebudú.

16. Sväté omše v pavlínskom kostole sv. Jozefa budeme vysielať (na YOU TUBE pavlíni.sk) len v  nedeľu o 9:00 h

17. Dodatočná svätá omša v pavlínskom kostole sv. Jozefa je slúžená v nedeľu o 8:00 h (recitovaná).

18. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude slúžená v pracovné dni (od pondelka do soboty) dodatočná, recitovaná svätá omša o 8:00 h. Táto dodatočná svätá omša je plánovaná do soboty 15. mája.

19. PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA bude otvorený ako obvykle (každý deň od 8:00 h do 10:00 h. Počas adorácie od 8:30 do 9:00 h je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu).

20. Svätá omša v piatok o 16:00 h a celodenná adorácia v pavlínskom kostole sv. Jozefa zatiaľ nebude.

21. Májové pobožnosti začíname v pracovné dni o 9:00 h.

22. Prosíme o zachovávanie VŠETKÝCH DOTERAJŠÍCH OPATRENÍ.
Na budúcu nedeľu 16. mája je zbierka na Katolícke masmédia.

 

Úmysly sv. omši

9.05.2021

NEDEĽA

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

8:30 h

za † Alojza

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Želmíru

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

Bohuznámy úmysel

Božského Srdca

16:00 h

za uzdravenie brata Fridricha

Božského Srdca

18:30 h

za požehnanie pre Michala a Rastislava

10.05.2021

PONDELOK

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Anastáziu a za ich † syna Štefana

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Ervína

11.05.2021

UTOROK

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Annu a jej rodinu

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána a ostatných zosnulých

12.05.2021

STREDA

po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Michala a Máriu

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za † Františka

13.05.2021

ŠTVRTOK

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Ernestínu a Jozefa a ich rodičov

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † Imricha a Teréziu, syna Kamila a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za Bohuznámy úmysel

14.05.2021

PIATOK

SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za Beátu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, Božie požehnanie pre všetky spoločenstvá na Tulipáne

15.05.2021

SOBOTA

po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za Katarínu –  ďakovná svätá omša za 30 rokov života

Božského Srdca

15:00 h

za obrátenie a spásu v rodine Petra a Márie (úmysel z 7:00 h)

Božského Srdca

18:00 h

za † Simeona a Helenu

9.05.2021

NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † Gabrielu a Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

8:30 h

za † Zdenku, rodičov z oboch strán a súrodencov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Justínu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov Máriu a Jozefa a  † sestry Máriu a Annu

Božského Srdca

16:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:30 h

za manželov Petra a Máriu a ich deti

   Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia