Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oznamy 16.02.2020

  1. 1. Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 30. mája o 10:30 h.

2. V utorok (18. februára) pozývame na večernú svätú omšu členov Bratstva anjelov strážcov, v rámci pravidelného duchovného sprevádzania raz v mesiaci. Srdečne všetkých pozývame.

3. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

5. 26. februára pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 23.-25.02.2020, a to: v nedeľu popoludní (od 16:00 h), v pondelok a v utorok po svätej omši.

6. Dnes (nedeľu 16. februára) bude zbierka na vykurovanie kostolov a pastoračných priestorov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Úmysly sv. omši

16.02.2020

NEDEĽA – ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef, Štefánia a ich rodičia

Linčianska

8:00 h

+ František a Janka

Sv. Jozef

9:00 h

Tomáš -  ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Františka (ž)

Božského Srdca

18:30 h

+ František Štrbo

17.02.2020

PONDELOK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Eva (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Jarolína

18.02.2020

UTOROK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Ľubomíra -  ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ František, Viktoria a Peter

19.02.2020

STREDA – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Štefánia a Štefan a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Vladimír, Mária a Karol

20.02.2020

ŠTVRTOK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Anna a František a starí rodičia Mária a Pavol

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna

21.02.2020

PIATOK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Václav a Helena a ich syn Václav

Sv. Jozef

16:00 h

+ Mária, Irenej, Alfonzia a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Anton, Školastíka, súrodenci a rodičia

22.02.2020

SOBOTA

Božského Srdca

7:00 h

+ Michal

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia František a Rozália, ich dcéra Gabriela a zať Rudolf

Božského Srdca

18:00 h

+ Gejza a Valéria

23.02.2020

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

Linčianska

8:00 h

+ František a Mário

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Helena a Štefan, Katarína a Anton a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

+ Manžel Karol a Mária


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia