Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dôležite

Pozor!!!


Chceme informovať všetkých farníkov, že:

       1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca a v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ale bez účasti veriacich.

       2. Sväté omše z kostola Božského Srdca budú v pracovné dni aj v nedeľu slúžené vo farskom kostole a odvysielané na tejto internetovej stránke.

       3. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v kostole Božského Srdca od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase bude vyložená Oltárna sviatosť.

       4. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v piatok od 9:00 h do 15:15 h.

       5. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok od 9:00 h do 10:00 h.

 
 

Oznamy 29.03.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v nedeľu 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni o 18:00 h.

3. Sviatosť krstu bude vysluhovaná v nedeľu o 12:00 h., ale len za účasti úzkeho kruhu najbližších z rodiny.

4. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

5. Oltárna sviatosť bude vyložená každý deň v kostole Božského Srdca od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia.

6. Upozorňujeme, že dnes v noci zo soboty na nedeľu, 28./29.03.2020 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Úmysly svätých omší objednané v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

8. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v piatok od 9:00 h do 15:15 h.

10. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok od 9:00 h do 10:00 h.

Upozorňujeme, že dnes v noci zo soboty na nedeľu, 28./29.03.2020 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

 

Úmysly sv. omši

29.03.2020

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Mária a Michal

Linčianska

8:00 h

+ manžel Jozef a krstní rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

+ z rodiny Slezákovej a Križanovej

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ manžel Gabriel a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Jozef

30.03.2020

PONDELOK po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Hedviga a Richard

31.03.2020

UTOROK  po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Alfonz a Františka, starí rodičia a brat Štefan

Božského Srdca

18:00 h

+ Igor

1.04.2020

STREDA po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† Jozef a Mária, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Zita

2.04.2020

ŠTVRTOK po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

Mária, ďakovná sv. omša

Božského Srdca

18:00 h

† Koloman, Štefánia a Dušan

3.04.2020

PIATOK po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

16:00 h

†Melánia a Anton-rodičia, svokor Pavol, starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Irena a Emil

4.04.2020

SOBOTA po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové Bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

† Mária a Ernest, synovia Róbert a Ernest, vnuk Róbert

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef a Cecília Ostatník a rodičia

5.04.2020

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

† Juraj

Linčianska

8:00 h

† Štefan, Mária a syn Ján

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Božena

Božského Srdca

18:30 h

poďakovanie za výročie sobáša Róberta a Terézie


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia